เล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

เนื้อหาบทความที่ทาง Thai-slots.vip เผยแพร่ออกไปบนโลกอินเทอร์เน็ต อาจไปถึงสายตาของนักพนันชาวไทยเป็นจำนวนมาก เราขอใช้โอกาสนี้ในการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเล่นพนันออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ แม้ว่าการเล่นสล็อตอาจเป็นงานอดิเรกที่สนุกสนานและสร้างความเพลิดเพลินใจให้กับใครหลายคน แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สำหรับบางคน การเล่นสล็อตอาจกลายเป็นประสบการณ์ที่เลวร้าย และส่งผลเสียต่อทั้งตัวผู้เล่นเอง รวมไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว

หากคุณเริ่มมีข้อกังวลว่านิสัยการเล่นพนันของคุณเองหรือของคนที่คุณรักกำลังกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจัดการได้ ขอให้รู้ไว้ว่ามีระบบและแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจปัญหานี้ได้อย่างลึกซึ้ง และให้ความช่วยเหลือกับคุณได้ทุกเมื่อผ่านเว็บไซต์ของเรา เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบให้กับผู้เล่นชาวไทยเสมอมา

การรับรู้ถึงปัญหา

การเล่นการพนันเป็นประจำและเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นการ “ติดการพนัน” แต่อย่างใด ตรงกันข้าม การเล่นพนันเป็นครั้งคราวและเดิมพันด้วยเงินจำนวนน้อยอาจแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นปัญหา และบ่งบอกถึงการ “ติดการพนัน” ก็เป็นได้

หลายองค์กรได้มีการกำหนดเกณฑ์เฉพาะเอาไว้เพื่อระบุและวินิจฉัยความผิดปกติของการเล่นพนัน ซึ่งเกณฑ์ที่เราได้นำมาใช้บนเว็บไซต์ของเรา และกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association) ที่มีการบันทึกไว้ในคู่มือการวินิจฉัยและจัดลำดับกลุ่มของภาวะทางจิตใจและพฤติกรรม ที่เรียกว่า DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) ดังนี้

🎯 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ความตื่นเต้นในการเล่นการพนัน จึงเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

🚫 ความพยายามที่จะลดหรือหยุดการเล่นพนันส่งผลให้เกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายและหงุดหงิด

🛑 แม้ว่าจะมีความพยายามมากมายเพียงใด แต่ก็ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดพฤติกรรมการเล่นพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🤔 มักนึกถึงแต่เรื่องการเล่นพนันอยู่ตลอดเวลา

😔 การเล่นพนันกลายเป็นกลไกในการรับมือกับความทุกข์ทางอารมณ์

💸 เพื่อให้ได้เงินที่เสียไปคืนมา จึงเพิ่มเงินเดิมพันอย่างต่อเนื่อง

🤐 ไม่ซื่อสัตย์กับคนรักและครอบครัว เพื่อปกปิดการเล่นพนันของตนเอง

💔 พฤติกรรมการเล่นพนันส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ การทำงาน หรือโอกาสทางการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด

💰 หลังจากขาดทุนจากการเล่นพนัน มีการขอยืมเงินหรือกู้เงินจากผู้อื่น เพื่อนำมาใช้จ่ายหรือนำไปเล่นพนันต่อ 

การแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ในบางข้อเป็นครั้งคราวอาจไม่ได้บ่งบอกว่ามีปัญหาติดการพนันเสมอไป แต่หากแสดงพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยขึ้น จำนวน 4-5 ข้อ แสดงถึงความผิดปกติเล็กน้อย ที่ยังพอควบคุมและปรับพฤติกรรมด้วยตนเองได้ พฤติกรรมที่แสดงออกมา 6-7 ข้อ บ่งบอกว่าเสี่ยงต่อการติดการพนัน ควรให้บุคคลในครอบครัวสังเกตและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเริ่มฝืนความต้องการของตนเองไม่ได้แล้ว แต่หากพบพฤติกรรมข้างตน 8-9 ข้อ สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนเลยว่า มีปัญหาติดการพนัน และควรที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

หากคุณไม่แน่ใจว่าการวินิจฉัยนี้สามารถใช้ได้กับกรณีของคุณหรือไม่ เรามีแหล่งข้อมูลอื่นที่อาจช่วยวินิจฉัยพฤติกรรมการเล่นพนันของคุณ โดยการประเมินตนเอง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

การขอความช่วยเหลือ

หากคุณสงสัยว่าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังต่อสู้กับปัญหาติดการพนัน คุณสามารถคลายกังวัลได้เลยว่า อาการนี้สามารถรักษาให้หายได้เหมือนกับความเจ็บป่วยอื่น ๆ ในภูมิภาคที่การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ได้มีการจัดตั้งระบบบริการแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ แม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบดังกล่าว ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนมาก เข้ามาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการพนันเช่นกัน

หากคุณรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณพบเจอ หลายประเทศได้จัดตั้งสายด่วนที่ให้คุณเข้าถึงแหล่งข้อมูล คำแนะนำ และขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ โดยทั่วไปสายด่วนเหล่านี้จะมีค่าบริการ โดยสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มีคนจำนวนมากที่กำลังต่อสู้กับปัญหาการพนัน และต้องการใครสักคนเข้ามาให้คำปรึกษาและปลอบใจ โดยสามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผย เคยประสบปัญหาเหมือนกัน หรือผ่านการต่อสู้มาในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน 3 องค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยติดต่อไปที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เลิกพนันฟรี ในช่วงเวลา 14:30 – 22:30 น. และ The Dawn ศูนย์บำบัดสำหรับผู้อยากเลิกการพนัน รวมถึง Day One Rehabilitation Center ศูนย์บำบัดยาเสพติด สุรา และการพนัน โดยทีมแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณอาจพิจารณาปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาติดการพนัน ที่สามารถรักษาผู้ป่วยนอกได้ หรือเข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาจไม่มีเงินทุนเพียงพอในการรักษาอาการดังกล่าว

แม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจว่าคุณมีปัญหาหรือไม่ แต่คุณสามารถสังเกตอาการของตัวเองในเบื้องต้นได้ว่า ทนต่อความรู้สึกที่จะไม่เล่นการพนันได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ฐานะทางการเงินของคุณตึงเครียด หากคุณพบว่าตัวเองไม่สามารถฝืนใจตัวเองได้ อาจพิจารณาลงทะเบียนในโปรแกรม “กีดกันตนเอง” ออกจากการเข้าสู่เว็บพนันได้ โปรแกรมเหล่านี้สามารถจำกัดการเข้าใช้งานบัญชีเว็บพนันแบบถาวร หรือแบบชั่วคราวได้ตามที่คุณต้องการ เพียงติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเว็บพนันที่คุณใช้งานอยู่ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่คุณ

เราขอส่งเสริมให้คุณเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความเสี่ยงของการเล่นพนัน และสามารถควบคุมการเล่นพนันของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับการพนันได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการติดการพนันตามมา